موانع تک کاره بودن

مولتی تسکینگ

این متن به مرور بازنویسی و تکمیل می‌شود لپ‌تاپ را روشن کردم. یک فایل ورد باز کردم که در آن آزادنویسی کنم. یادم افتاد مدت‌هاست شنیدن یک فایل صوتی را عقب می‌اندازم. پس آن را پخش کردم و به آن گوش دادم. همزمان چون منتظر پیام مهمی بودم، برنامه‌ی تلگرام را باز کردم و چون […]