راهکار در کوچینگ

در این نوشته قصد دارم به بخشی از تعریف کوچینگ با نگاهی دقیق‌تر بپردازم تا اگر کوچ هستی، برای شناخت عمیق‌تر کوچینگ کنجکاو شوید. اگر قصد داری در برای رشد شخصی در جلسات کوچینگ شرکت کنی بتوانی راحت‌تر انتخاب کنی. و اگر می‌خواهی با کسی مشورت کنی، پیش از آن دوباره فکر کنی. “کوچینگ” از […]