پندهایی در باب کنترلگری

پند

زمانی که اضطراب را تجربه می­‌کنی، احتمال دارد علت آن میل تو برای کنترل چیزی غیر قابل کنترل باشد. احساسات تو نیاز به تغییر یا کنترل ندارند، آن­ها را تجربه کن. سهم تو در تغییر جهان کوچک است اما این سهم را دست کم نگیر و تمام تلاشت را برای آن بکن. بنویس. تنها با […]