کتاب‌خانه تکانی

راهنمای داشتن یک کتابخانه‌ی مینیمال معمولا زمانی که حرف از کتاب‌ها می‌شود، افراد به دو دسته‌ی کتاب‌خوان و کتاب‌نخوان تقسیم می‌شوند. اگر جزو دسته‌ی اول هستی تاکنون به نحوه‌ی ارتباطت با کتاب‌ها فکر کرده‌ای؟ منظورم فقط این نیست که چند ساعت در روز کتاب می‌خوانی، قصد دارم با این سوال روی یکی از رفتارهایت دقیق […]