لیست “اما”

هرجمله‌ای که با “اما” آغاز می‌شود، ارزش آن را دارد که دوباره مورد توجه قرار گیرد. جولیا کامرون هنگامی که در مسیر اهدافت قدم برمی‌داری و به مانعی می‌رسی یا احساس می‌کنی سرعت پیشرفتت کم است، زمان آن رسیده به حرف‌هایی که می‌زنی گوش بدهی.  هر جمله‌ای را که با “اما” شروع کردی بنویس و […]