امنیت

امنیت: در امان بودن از خطر و نداشتن ترس؛ آرامش فرهنگ بزرگ سخن چه چیزهایی در شما ترس ایجاد میکند؟ در دسترس نبودن اشیای خاص؟ قطع شدن اینترنت؟ دوری از عزیزان؟ گربه یا حتی عنکبوت؟ شروع یک کار جدید؟ هرکدام از این ترس‌ها کم و بیش در همه‌ی ما وجود دارد و با توجه به […]

روزهایی که هیچ چیز سرجایش نیست

شب خواب­‌های عجیب می­بینی: از آن خواب‌­هایی که نتیجه­‌ی خوردن شام سنگین و دیدین سریالی جنایی آخرشبی است. صبح با صدای دعوای همسایه از خواب بیدار می‌­شوی. پرندگان ماشینت را مورد عنایت قرار داده‌­اند. اینترنت با سرعت حلزون کار می‌­کند. سوزش معده دارید. تلفن همراهتان هنگ می‌­کند. با دوستت دعوا می‌­کنی. و این لیست تا […]