موانع تک کاره بودن

مولتی تسکینگ

این متن به مرور بازنویسی و تکمیل می‌شود لپ‌تاپ را روشن کردم. یک فایل ورد باز کردم که در آن آزادنویسی کنم. یادم افتاد مدت‌هاست شنیدن یک فایل صوتی را عقب می‌اندازم. پس آن را پخش کردم و به آن گوش دادم. همزمان چون منتظر پیام مهمی بودم، برنامه‌ی تلگرام را باز کردم و چون […]

پندهایی در باب تک‌کاره بودن

پند

هرگز کیفیت را فدای سرعت نکن. انجام یک کار عمیق است که سبب رشد تو می‌شود نه انجام تعداد زیادی از کارها. واگذاری کار به دیگران را تمرین کن. بجای این که هرروز با چالش انجام همزمان چند کار دست و پنجه نرم کنی، سعی کن هر روز یک کار را با چالش بیشتر انجام […]