لیست کارهایی که انجام نمی‌دهم

در زندگی همیشه شب‌هایی هست که که به روز گذشته نگاه می‌کنی و با خودت می‌گویی :«امروز هیچ کاری نکردم» و پس از آن احساس خستگی بر تنت آوار می‌شود. واقعیت این است که تنها آدم مرده هیچ کاری انجام نمی‌دهد. زنده‌ها در ساکن‌ترین و بی‌کارترین حالت هم در حال انجام کاری هستند. چند وقت […]