تمرینی برای آغاز زندگی آگاهانه

تصور کن به گذشته سفر کرده‌ای. سیم کارت آنتن ندارد. امواج اینترنت به تو نمی‌رسد و شارژ موبایلت تمام می‌شود. و مجبوری سی روز در این وضعیت بمانی. تصورت از این سی روز چگونه است؟ چه احساساتی را تجربه می‌کنی؟ احساس ناامنی می‌کنی؟ اگر بله، به چه علت؟ به چه چیزهایی فکر می‌کنی که تا […]

مدیریت استفاده از اینترنت: اولین دوره‌ی دیجیتال‌مینیمالیسم به زبان فارسی

اولین دوره ی دیجیتال مینیمالیسم به زبان فارسی

هنوز برای بیدار شدن زود بود. احساس می‌کردم به خواب بیشتری نیاز دارم. دوست نداشتم از تخت بیرون بیایم. دستم را دراز کردم و گوشی را برداشتم. استوری‌های اینستاگرام را یکی یکی و با دقت بررسی کردم. پست‌ها را با دقت خواندم. عکس‌ها را لایک کردم و چون هندزفری نداشتم، ویدئوها را گذاشتم برای بعد. […]