پندهایی در باب تک‌کاره بودن

پند

هرگز کیفیت را فدای سرعت نکن. انجام یک کار عمیق است که سبب رشد تو می‌شود نه انجام تعداد زیادی از کارها. واگذاری کار به دیگران را تمرین کن. بجای این که هرروز با چالش انجام همزمان چند کار دست و پنجه نرم کنی، سعی کن هر روز یک کار را با چالش بیشتر انجام […]