لیست بی‌پایان کارها

رسیدها را پرداخت کن. کتاب “زندانیان بارور” را بخوان. سایت را به روز کن. درمورد آن قضیه تصمیم نهایی‌ت را بگیر.(برای حفظ حریم شخصی خودم نمی‌گویم کدام قضیه) به سارا پیام بده. …… امروز که مشغول نوشتن لیست کارهایم بودم، به خودم گفتم: “تو این کارا رو انجام نمیدی” و شنیدن این جمله خطاب به […]

از پروژه شخصی تا دنیای مطلوب

“می‌خواهم پولدار باشم” “می‌خواهم یک معلم خوب باشم” “همیشه دوست داشتم دوردنیا سفر کنم” “وقتی ورزش می‌کنم از خودم راضی‌ترم” “کاش انقدر تنبل نبودم” همه‌ی ما تصویری از یک جهان ایده‌آل در خیالاتمان داریم که برای تحقق بخشیدن به آن تلاش می‌کنیم. جمله‌های بالا سرنخ‌هایی از دنیای ایده‌آل افراد مختلف را به ما نشان می‌دهند. […]